FADLAN SI AAD ISKU DIIWAN GALISO MACHADKA BUUXI FOOMKAN INSHA ALLAH

Student name ( Magaca ardayga)
Skype User
Country (wadanka aad joogto)
City (magalada aad joogto)
Lessons (duruusta aad doonayso)
Number of students (Tirada ardayda)
TIME ( SACADA AAD SOO GALAYSO DARSIGA )
DAYS (INTA MAALMOOD EE AAD QADANAYSO DARSIGA )
When to start (waqtiga aad bilabayso)
Telephone
Mobile/mobile-ka
MESSAGE (faahfaahin)

Note: Never submit passwords in forms!